MVP Lubin

20.01.2018 17:29

Daisy získala ocenění N1 (nadějná) a

Amy V2  (výborná)